ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน