ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.4 ทอง 5  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.4 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.4 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.2 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.6 เงิน 15  
16 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.8 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน