ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภัทรดล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาวี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 25 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 25 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 25 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 25 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 20 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 20 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน