ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 6  
10 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 40 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 25 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 20 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 20 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 10 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 10 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 5 เข้าร่วม 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน