ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 20 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 5 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน