ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.6 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.4 ทอง 11  
13 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน