ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
7 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
8 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน