ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 57 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 41 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน