ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
11 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน