ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน