ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 37 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 36 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 35 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 31 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน