ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวังหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน