ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน