ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.4 เงิน 6  
8 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.8 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาวี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75.2 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.8 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.4 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69.2 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69.2 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.8 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน