ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.6 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.4 ทอง 9  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.6 ทอง 13  
14 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.8 เงิน 16  
17 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77.4 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน