ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน