ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.4 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65.4 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน