ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 53 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 45 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน