ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 54 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 53 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 35 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 30 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 19 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 18 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน