ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
7 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน