ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัญจรักษ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาวี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.8 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.2 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76.8 เงิน 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน