ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.5 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน