ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน