ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน