ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 55 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนปัญจรักษ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 53 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 51 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 51 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 47 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 43 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 43 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านวังเข สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 41 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน