ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองไพร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 39 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 39 เข้าร่วม 4  
6 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 39 เข้าร่วม 4  
7 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 37 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 36 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 31 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนหนองจอกวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 26 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 22 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน