ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 5  
9 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 63 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน