ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคอกควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน