ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคอกควาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน