ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 59 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 54 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 51 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 43 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน