ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลทองสตา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60.12 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 53.62 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 51.87 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 50.75 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 46.62 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 23 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาวี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 17 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน