ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 11  
14 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน