ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน