ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัญจรักษ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนากระตึบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน