การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง ที่ 64 ปีการศึกษา 2557

1. การแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่ายให้ดำเนินการแข่งขัน  ช่วงเดือน  สิงหาคม ถึง กันยายน 2557 และให้รายงานผลการแข่งขัน  ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  ภายใน  วันที่  15  กันยายน 2557

ปฏทินการแข่งขันระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย 1. กุกบาก วันที่ 4-5 กันยายน 2557 2. กุสุมาลย์1 วันที่..... 3. กุสุมาลย์2 วันที่ 10-11 กันยายน 2557 4. ขมิ้นหนองลาด วันที่ 3-4 กันยายน 2557 5. ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคีวันที่ .... 6. ถิ่นภูไท วันที...... 7. ธาตุเชิงชุม วันที่ 10-12 กันยายน 2557 8. นาแก้วบ้านแป้น วันที่ 23-24 กันยายน 2557 9. ภูผายล วันที่ 8-10 กันยายน 2557 10. ภูพานทอง วันที่ 9-10 กันยายน 2557 11. หนองหานหลวง วันที่ 8-12 กันยายน 2557 12. ห้วยยางพังขว้าง วันที่ 2-4 กันยายน 2557 13. เต่างอย วันที่ 3-5 กันยายน 2557 14. เทศบาล วันที่ ...... 15. เอกชน วันที่......... 16. แมดด่านเหล่าพลังวิทย์ วันที่่ 11-12 กันยายน 2557 17. โพนสามัคี วันที่ 9-10 กันยายน 2557 18. ไตรศิลา วันที่ 10-12 กันยายน 2557

2. การแข่งขันระดับเขตพื้้นที่  ระหว่างวันที่  26 - 27   กันยายน  2557  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  และโรงเรียน  เมืองสกลนคร

3.  การแข่งขันระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่  11 - 13  ธันวาคม  2557 ที่จังหวัดสกลนคร

4. การแข่งขันระดับประเทศ  ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์  2558  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 23:39 น.