สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 49 5 3 2 57
2 บ้านอากาศ 29 7 4 6 40
3 บ้านวังบง 24 11 5 0 40
4 บ้านดงหม้อทอง 21 4 2 5 27
5 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 17 4 3 4 24
6 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 16 8 3 3 27
7 อนุบาลบ้านม่วง 15 8 2 4 25
8 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 14 9 3 3 26
9 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 14 8 0 3 22
10 บ้านห้วยหินลาด 14 4 3 10 21
11 บ้านอินทร์แปลง 14 3 6 2 23
12 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 14 3 0 1 17
13 ชุมชนบ้านกลางนาโน 13 6 3 7 22
14 บ้านหนองบัวสิม 13 6 0 1 19
15 บ้านขัวก่าย 13 3 1 6 17
16 บ้านหนองลาด 12 7 2 1 21
17 บ้านนาอวนน้อย 12 4 2 2 18
18 บ้านดงยาง 12 3 2 3 17
19 บ้านเพีย 12 3 0 3 15
20 ชุมชนบ้านมาย 11 11 7 9 29
21 บ้านกุดเรือคำ 11 10 2 2 23
22 บ้านบะหว้า 11 8 2 8 21
23 บ้านเหล่าผักใส่ 11 6 1 2 18
24 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 11 4 1 4 16
25 บ้านห้วยหิน 10 10 2 3 22
26 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 10 5 1 1 16
27 บ้านยางคำ 10 3 0 0 13
28 บ้านส้งเปือย 10 2 0 0 12
29 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 9 10 6 3 25
30 บ้านท่าศรีไคล 9 8 5 4 22
31 บ้านนาดูนนาดี 9 7 1 4 17
32 บ้านดงสาร 9 4 6 2 19
33 บ้านพุทธรักษา 9 0 0 2 9
34 บ้านหนองม่วง 8 7 3 1 18
35 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 8 4 1 1 13
36 บ้านทุ่งโพธิ์ 8 2 3 2 13
37 บ้านหนองพอกน้อย 8 2 1 0 11
38 บ้านหนองตากวย 8 2 0 0 10
39 บ้านบะนกทา 8 0 1 1 9
40 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 8 0 0 0 8
41 บ้านหว้านสหวิทยา 7 8 2 1 17
42 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 7 5 1 1 13
43 บ้านคำลอดพื้น 7 4 3 2 14
44 เทศบาลคำตากล้า 7 3 1 4 11
45 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 7 3 0 4 10
46 บ้านวังหว้า 7 1 1 0 9
47 ประชานาดอกไม้ 7 0 2 0 9
48 บ้านบะป่าคา 7 0 0 0 7
49 บ้านดงเสียว 6 7 1 2 14
50 ชุมชนบ้านโพนงาม 6 5 3 2 14
51 บ้านเซือม 6 4 2 0 12
52 บ้านวังเยี่ยม 6 4 0 1 10
53 บ้านโพนสวาง 6 4 0 0 10
54 บ้านกุดจาน 6 3 1 3 10
55 บ้านท่างาม 6 3 1 1 10
56 บ้านตาด 6 2 3 0 11
57 บ้านนาดอกไม้ 6 2 1 2 9
58 บ้านโคกกสว่าง 6 2 0 0 8
59 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 6 2 0 0 8
60 บ้านศรีวิชัย 6 0 1 0 7
61 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 5 7 2 0 14
62 บ้านแก้ง 5 6 2 0 13
63 บ้านดงบัง 5 6 2 0 13
64 บ้านวาใหญ่ 5 6 0 1 11
65 บ้านโนนสวรรค์ 5 5 1 3 11
66 บ้านนาจาร 5 4 1 4 10
67 บ้านนาฮี 5 4 0 1 9
68 บ้านหนองฮาง 5 3 1 1 9
69 บ้านถ้ำเต่า 5 2 3 3 10
70 บ้านดงห้วยเปลือย 5 1 2 1 8
71 บ้านปลาหลาย 5 1 1 3 7
72 นาจานกล้วยน้อย 5 1 0 2 6
73 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 5 1 0 0 6
74 บ้านบะยาว 5 0 0 1 5
75 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 4 6 2 1 12
76 บ้านคำตากล้า 4 5 3 2 12
77 บ้านก่อ 4 5 0 1 9
78 บ้านน้ำบุ้น 4 4 2 1 10
79 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 4 4 2 1 10
80 บ้านสงเปือย 4 4 1 1 9
81 บ้านนาซอ 4 3 0 0 7
82 บ้านข้าวแป้ง 4 3 0 0 7
83 บ้านโพธิ์ชัย 4 2 3 1 9
84 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 4 2 2 1 8
85 บ้านด่านสมบูรณ์ 4 2 0 2 6
86 บ้านโนนทับช้าง 4 2 0 1 6
87 บ้านแพงใหญ่ 4 1 4 0 9
88 บ้านหนองแวง 4 1 1 2 6
89 บ้านโพนแพง 4 1 1 1 6
90 บ้านนายม 4 1 0 2 5
91 บ้านวังเวิน 4 1 0 2 5
92 บ้านหนองแสงคำ 4 1 0 1 5
93 บ้านน้ำจั้น 4 1 0 1 5
94 บ้านสุวรรณคีรี 4 1 0 0 5
95 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 4 0 2 1 6
96 บ้านหนองขุ่น 4 0 0 1 4
97 บ้านนาง่ามเล้า 4 0 0 0 4
98 บ้านโคกก่องหนองแวง 4 0 0 0 4
99 บ้านนากะทาด 3 6 4 2 13
100 บ้านหนองบัวแดง 3 6 3 0 12
101 บ้านคึม 3 5 2 0 10
102 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 3 3 2 1 8
103 บ้านโคกกลาง 3 2 1 1 6
104 บ้านแสนสุขสามัคคี 3 2 0 1 5
105 คำปลาฝานาทวี 3 1 1 1 5
106 บ้านวังม่วง 3 1 1 1 5
107 แพดพิทยารัตน์ 3 1 1 0 5
108 บ้านคูสะคาม 3 0 2 0 5
109 บ้านขาม 3 0 2 0 5
110 บ้านโคกแสง 3 0 0 2 3
111 บ้านท่าควาย 3 0 0 2 3
112 บ้านตาดโตน 3 0 0 0 3
113 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 3 0 0 0 3
114 บ้านหินเหิบ 3 0 0 0 3
115 บ้านโคกสะอาด 3 0 0 0 3
116 บ้านนาบัว 2 4 1 1 7
117 บ้านห้วยทราย 2 4 0 2 6
118 บ้านดงอีด่อย 2 3 2 1 7
119 บ้านดงเหนือ 2 3 2 0 7
120 บ้านท่าก้อน 2 3 1 3 6
121 บ้านนาเมือง 2 3 0 2 5
122 บ้านหนองสนม 2 3 0 0 5
123 บ้านจำปาดง 2 2 2 0 6
124 บ้านดอนแดงคำอ้อ 2 2 0 2 4
125 บ้านดอนแดง 2 2 0 0 4
126 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 2 2 0 0 4
127 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 2 1 1 2 4
128 บ้านโนนอุดม 2 1 1 0 4
129 บ้านนาถ่อน 2 1 0 1 3
130 บ้านนาโพธิ์ 2 1 0 0 3
131 บ้านวังโพน 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองผือ 2 1 0 0 3
133 บ้านโนนแพง 2 1 0 0 3
134 บ้านโนนเจริญศิลป์ 2 0 2 2 4
135 บ้านสันติสุขสระแก้ว 2 0 1 0 3
136 บ้านโนนแสบง 2 0 0 0 2
137 บ้านโนนชนะสังคม 2 0 0 0 2
138 บ้านโคกก่องคูสะคาม 2 0 0 0 2
139 บ้านกุดเรือ 2 0 0 0 2
140 บ้านจาร 2 0 0 0 2
141 บ้านห้วยแสง 1 4 0 0 5
142 บ้านลืมบอง 1 3 3 6 7
143 บ้านเสาวัด 1 3 3 2 7
144 บ้านโนนไทย 1 3 2 2 6
145 บ้านเดื่อศรีคันไชย 1 3 1 1 5
146 บ้านโคกไม้ล้ม 1 3 0 1 4
147 บ้านดอนยานาง 1 2 2 0 5
148 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 2 1 0 4
149 บ้านโพนก่อ 1 2 0 0 3
150 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1 1 1 1 3
151 บ้านโคกถาวร 1 1 1 1 3
152 บ้านดอนทอย 1 1 1 1 3
153 บ้านสามแยกพิทักษ์ 1 1 1 0 3
154 บ้านเม่นน้อย 1 1 0 0 2
155 นาข่าวิทยา 1 1 0 0 2
156 บ้านโนนแต้ 1 0 1 2 2
157 บ้านหนองบ่อ 1 0 1 1 2
158 บ้านดอนคำ 1 0 1 0 2
159 บ้านนาคอย 1 0 0 1 1
160 บ้านนายอ 1 0 0 0 1
161 ห้วยน้ำเที่ยง 1 0 0 0 1
162 บ้านคอนศรีบะสะแบง 1 0 0 0 1
163 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 1 0 0 0 1
164 บ้านคำยาง 0 4 1 1 5
165 บ้านคำภูทอง 0 3 1 1 4
166 บ้านดงมะกุ้ม 0 2 1 0 3
167 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 2 0 1 2
168 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 1 1 2 2
169 บ้านเชียงเพ็ง 0 1 1 1 2
170 บ้านหนองสามขา 0 1 1 0 2
171 บ้านแพงน้อย 0 1 1 0 2
172 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 1 0 1 1
173 บ้านซ่อมดู่ 0 1 0 0 1
174 บ้านนาแต้ 0 1 0 0 1
175 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 1 0 0 1
176 อนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
177 บ้านขุนภูมิ 0 0 1 0 1
178 บ้านสรศรี 0 0 1 0 1
รวม 942 486 208 234 1,870