สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 31 8 11 50 52 6 3 2 61
2 บ้านวังบง 9 8 5 22 25 11 5 0 41
3 บ้านดงหม้อทอง 7 7 0 14 21 4 2 5 27
4 บ้านอินทร์แปลง 7 1 3 11 14 3 6 2 23
5 บ้านพุทธรักษา 7 0 2 9 11 0 1 2 12
6 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 6 6 3 15 15 8 0 3 23
7 บ้านดงยาง 5 2 2 9 14 3 2 3 19
8 บ้านกุดเรือคำ 5 1 3 9 13 12 3 2 28
9 ชุมชนบ้านกลางนาโน 4 5 1 10 13 6 3 7 22
10 บ้านห้วยหินลาด 4 4 2 10 15 5 3 10 23
11 บ้านยางคำ 4 4 1 9 10 3 0 0 13
12 บ้านหนองลาด 4 3 2 9 12 7 2 1 21
13 บ้านวังเวิน 4 3 0 7 9 3 0 2 12
14 บ้านบะนกทา 4 2 2 8 8 2 1 1 11
15 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 4 2 1 7 10 1 0 0 11
16 บ้านเพีย 4 1 2 7 13 3 0 3 16
17 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 4 1 0 5 7 1 1 1 9
18 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 3 4 1 8 14 3 0 1 17
19 บ้านห้วยหิน 3 4 0 7 11 10 2 3 23
20 บ้านขัวก่าย 3 3 3 9 14 3 1 6 18
21 ชุมชนบ้านมาย 3 3 3 9 13 11 8 9 32
22 นาจานกล้วยน้อย 3 3 1 7 10 3 0 2 13
23 บ้านดงสาร 3 3 1 7 9 4 6 2 19
24 บ้านบะป่าคา 3 3 0 6 7 0 0 0 7
25 บ้านนาดูนนาดี 3 1 5 9 10 9 1 4 20
26 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 3 1 4 8 17 4 3 4 24
27 บ้านท่าศรีไคล 3 1 4 8 9 8 5 4 22
28 บ้านนาดอกไม้ 3 1 1 5 9 2 1 2 12
29 บ้านเหล่าผักใส่ 3 1 0 4 11 6 1 2 18
30 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 3 1 0 4 5 0 2 1 7
31 บ้านคอนศรีบะสะแบง 3 1 0 4 5 0 0 0 5
32 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 3 0 2 5 7 5 1 1 13
33 บ้านโพนสวาง 3 0 0 3 6 4 0 0 10
34 บ้านอากาศ 2 8 4 14 29 7 4 6 40
35 บ้านดงเสียว 2 4 1 7 9 8 2 3 19
36 อนุบาลบ้านม่วง 2 3 2 7 15 8 2 4 25
37 บ้านหนองบัวสิม 2 3 1 6 13 6 0 1 19
38 บ้านหนองแสงคำ 2 2 1 5 5 1 1 1 7
39 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 2 2 1 5 5 0 0 0 5
40 บ้านด่านสมบูรณ์ 2 2 1 5 4 2 0 2 6
41 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 2 2 0 4 5 2 2 1 9
42 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 2 1 3 6 11 4 1 4 16
43 บ้านตาด 2 1 2 5 6 2 3 0 11
44 บ้านนาง่ามเล้า 2 1 1 4 5 0 0 0 5
45 บ้านตาดโตน 2 1 1 4 3 0 2 1 5
46 เทศบาลคำตากล้า 2 1 0 3 7 3 1 4 11
47 บ้านหนองบัวแดง 2 1 0 3 3 6 3 0 12
48 บ้านโนนทับช้าง 2 0 1 3 4 3 0 1 7
49 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 2 0 0 2 5 4 3 1 12
50 บ้านสุวรรณคีรี 2 0 0 2 4 1 0 0 5
51 บ้านดอนแดง 2 0 0 2 2 3 0 0 5
52 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1 4 4 9 16 8 3 3 27
53 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1 3 1 5 7 3 0 4 10
54 บ้านส้งเปือย 1 2 3 6 13 2 0 0 15
55 บ้านเซือม 1 2 1 4 6 4 2 0 12
56 บ้านหนองขุ่น 1 2 1 4 4 0 0 1 4
57 บ้านหนองม่วง 1 2 0 3 8 7 3 1 18
58 บ้านน้ำบุ้น 1 2 0 3 6 4 2 1 12
59 บ้านโคกกลาง 1 2 0 3 5 2 1 1 8
60 บ้านนาซอ 1 2 0 3 4 3 0 0 7
61 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 1 1 2 4 14 9 3 3 26
62 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 1 1 2 4 8 4 1 1 13
63 บ้านหนองพอกน้อย 1 1 2 4 8 2 1 0 11
64 บ้านปลาหลาย 1 1 2 4 5 1 1 3 7
65 บ้านหนองตากวย 1 1 1 3 8 2 0 0 10
66 บ้านวังหว้า 1 1 1 3 7 1 1 0 9
67 บ้านโคกกสว่าง 1 1 1 3 6 2 0 0 8
68 บ้านแก้ง 1 1 1 3 5 6 2 0 13
69 บ้านแสนสุขสามัคคี 1 1 0 2 7 2 0 2 9
70 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1 1 0 2 5 7 2 0 14
71 บ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2 5 6 1 3 12
72 บ้านนาจาร 1 1 0 2 5 4 1 4 10
73 บ้านดงเหนือ 1 1 0 2 4 3 2 0 9
74 บ้านนาฮี 1 0 5 6 6 4 1 1 11
75 บ้านศรีวิชัย 1 0 2 3 6 0 1 0 7
76 บ้านดงบัง 1 0 1 2 9 8 2 0 19
77 บ้านโพนแพง 1 0 1 2 4 1 1 1 6
78 บ้านโนนแสบง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
79 บ้านวาใหญ่ 1 0 0 1 5 6 0 1 11
80 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 1 0 0 1 4 6 2 1 12
81 บ้านสันติสุขสระแก้ว 1 0 0 1 4 0 1 0 5
82 บ้านโคกแสง 1 0 0 1 3 0 0 2 3
83 บ้านโนนอุดม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
84 บ้านโนนชนะสังคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านโคกไม้ล้ม 1 0 0 1 1 3 0 1 4
86 บ้านหนองสามขา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
87 บ้านโนนแต้ 1 0 0 1 1 0 1 2 2
88 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 0 5 2 7 10 6 1 1 17
89 บ้านบะหว้า 0 3 4 7 11 8 2 8 21
90 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 2 2 4 9 2 3 2 14
91 บ้านโพธิ์ชัย 0 2 1 3 4 3 3 1 10
92 บ้านกุดจาน 0 2 0 2 6 4 1 3 11
93 บ้านท่างาม 0 2 0 2 6 4 1 1 11
94 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 0 2 0 2 6 2 0 0 8
95 บ้านสงเปือย 0 2 0 2 5 4 1 1 10
96 บ้านดงห้วยเปลือย 0 1 3 4 6 1 2 1 9
97 ชุมชนบ้านโพนงาม 0 1 2 3 6 5 3 2 14
98 บ้านหนองแวง 0 1 2 3 6 1 1 2 8
99 บ้านนาอวนน้อย 0 1 1 2 12 4 2 2 18
100 บ้านหนองฮาง 0 1 1 2 9 4 1 1 14
101 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 0 1 1 2 4 4 2 2 10
102 บ้านดงอีด่อย 0 1 1 2 2 3 2 1 7
103 บ้านดอนทอย 0 1 1 2 2 1 1 1 4
104 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 0 1 0 1 9 10 6 3 25
105 บ้านวังเยี่ยม 0 1 0 1 6 4 0 1 10
106 บ้านนากะทาด 0 1 0 1 4 6 5 2 15
107 บ้านคำตากล้า 0 1 0 1 4 5 3 2 12
108 บ้านนายม 0 1 0 1 4 1 0 2 5
109 บ้านท่าควาย 0 1 0 1 4 0 0 2 4
110 บ้านโคกก่องหนองแวง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
111 แพดพิทยารัตน์ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
112 บ้านหินเหิบ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
113 บ้านนาบัว 0 1 0 1 2 4 1 1 7
114 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 0 1 0 1 2 1 1 2 4
115 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านเดื่อศรีคันไชย 0 1 0 1 1 3 1 1 5
117 บ้านโคกถาวร 0 1 0 1 1 1 1 1 3
118 บ้านคำยาง 0 1 0 1 0 4 2 1 6
119 บ้านคำลอดพื้น 0 0 2 2 7 4 3 2 14
120 ประชานาดอกไม้ 0 0 2 2 7 0 2 0 9
121 บ้านแพงใหญ่ 0 0 2 2 6 1 4 0 11
122 บ้านท่าก้อน 0 0 2 2 3 3 1 3 7
123 บ้านนาถ่อน 0 0 2 2 3 1 0 1 4
124 บ้านหนองสนม 0 0 2 2 2 3 0 0 5
125 บ้านหว้านสหวิทยา 0 0 1 1 7 8 2 1 17
126 บ้านถ้ำเต่า 0 0 1 1 5 5 3 3 13
127 บ้านคูสะคาม 0 0 1 1 3 0 2 0 5
128 บ้านกุดเรือ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
129 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 2 4 0 2 6
130 บ้านนาเมือง 0 0 1 1 2 3 0 2 5
131 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 1 1 2 2 0 2 4
132 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 0 0 1 1 2 2 0 0 4
133 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
134 บ้านสามแยกพิทักษ์ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
135 บ้านเม่นน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
136 บ้านนาคอย 0 0 1 1 1 0 0 1 1
137 บ้านนายอ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านข้าวแป้ง 0 0 0 0 5 5 1 1 11
139 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 0 0 5 1 0 0 6
140 บ้านบะยาว 0 0 0 0 5 0 0 1 5
141 บ้านก่อ 0 0 0 0 4 5 0 1 9
142 บ้านน้ำจั้น 0 0 0 0 4 1 0 1 5
143 บ้านคึม 0 0 0 0 3 5 2 0 10
144 คำปลาฝานาทวี 0 0 0 0 3 1 1 1 5
145 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
146 บ้านขาม 0 0 0 0 3 0 2 0 5
147 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
148 บ้านจำปาดง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
149 บ้านนาแต้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านวังโพน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านโนนแพง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านโนนเจริญศิลป์ 0 0 0 0 2 0 2 2 4
154 บ้านจาร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านห้วยแสง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
157 บ้านลืมบอง 0 0 0 0 1 3 3 6 7
158 บ้านเสาวัด 0 0 0 0 1 3 3 2 7
159 บ้านโนนไทย 0 0 0 0 1 3 2 2 6
160 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 1 2 2 0 5
161 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
162 บ้านโพนก่อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
163 นาข่าวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
165 บ้านดอนคำ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
166 ห้วยน้ำเที่ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านคำภูทอง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
168 บ้านดงมะกุ้ม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
169 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
170 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
171 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
172 บ้านแพงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
174 บ้านซ่อมดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 อนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านขุนภูมิ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านสรศรี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านอินทร์แปลง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 233 197 162 592 1,038 516 220 239 1,774