หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทัพไทย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นายสุพล ศิลาอ่อน   087-9566546
2 โรงเรียนบ้านนาดี อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นายสุดใจ สร้อยจิตร   085-7770859
3 โรงเรียนบ้านหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นายเอกชัย แพงงาม   081-7030448
4 โรงเรียนบ้านโนนเซียง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นายสวัสดิ์ สดับสาร   081-2657924
5 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นายสมบูรณ์ นินดำ   085-0260652
6 โรงเรียนสนมศึกษาคาร อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ นางกิ่งกาญจน์ วงศ์ฉลาด   081-5474482

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]