หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง ห้อง3 10 ต.ค. 2557
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง ห้อง4 10 ต.ค. 2557
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง ห้อง6 10 ต.ค. 2557
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม โรงอาหาร 10 ต.ค. 2557
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ระเบียง/เต้นท์ 10 ต.ค. 2557
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ระเบียง/เต้นท์ 10 ต.ค. 2557
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2557
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 ต.ค. 2557
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ป.1ฉ ห้อง 5 10 ต.ค. 2557
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง อนุบาล1(เพิ่มเก้าอี้) 10 ต.ค. 2557
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม ห้อง อนุบาล1(เพิ่มเก้าอี้) 10 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]