ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านกุดมะโน สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน