ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงมูล สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาฮะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน