ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" สพป. สุรินทร์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพิงพวย สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 50 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน