ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 48 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 47 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 41 เข้าร่วม 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน