ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนครก สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 7  
9 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน