ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลุงปุง สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
10 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน