ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 61 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน