ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 52 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 32 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเบิด สพป. สุรินทร์ เขต 2 26 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนม่วง สพป. สุรินทร์ เขต 2 22 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านกระโพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 16 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 16 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน