ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 46 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 2 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สุรินทร์ เขต 2 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านบุตาโสม สพป. สุรินทร์ เขต 2 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 24 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 22 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง (ท่าตูม 2) สพป. สุรินทร์ เขต 2 22 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 22 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน