ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 44 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 34 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 22 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน