ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไพรขลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตากลาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองเทพ สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน